Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Curriculum vitae

Somliga erfarenheter är lätta att skriva ner i punktform, andra inte. Nedanstående tillhör den förra kategorin. För att se en lång punktlista med tidigare konserter, klicka.

Kyrkomusik

 • Augusti 2011, organist i Svenska Margaretaförsamlingen, Oslo, Norge
 • Augusti 2010 – Juli 2011, vik. organist i Heliga Trefaldighets kyrka, Arboga
 • December 2009, konstnärlig ledare, Svea barock
 • Augusti 2009–juli 2010, organist i Fässbergs församling, Göteborg
 • September 2005-augusti 2009, kantor i Botkyrka församling, Stockholm
 • Maj 2007-maj 2008, vikarierande organist i Oscars församling, Stockholm
 • Juni 2001-augusti 2005, vikarierande organist i Olaus Petri församling, Örebro

Kördirigering

 • Januari 2010-juli 2010, kördirigent Guldhedskyrkans kammarkör, Göteborg
 • December 2007-maj 2008, kördirigent/musiklärare på Adolf Fredriks musikklasser, Stockholm
 • Augusti 2007-Maj 2008, kördirigent för Oscars Stämmor, Stockholm
 • Mars 2004-juni 2007, kördirigent för Klamparekören, Stockholm

Körsång

 • Januari 2012, alt 1 i Schola Cantorum, dirigent Tone Bianca Dahl
 • Augusti 2009–juni 2010, alt 1 i Sankt Pauli kyrkokör, dirigent Jan H Börjesson, Göteborg
 • Januari 2007-november 2007, alt 1 i Johannes kammarkör, dirigent Karin Oldgren, Stockholm
 • Augusti 2005-juni 2006, alt 1 i Hägerstens kammarkör, dirigent Kerstin Börjeson, Hägersten
 • Augusti 2003-juni 2005, alt 2 i Kungl. Musikhögskolans kammarkör, dirigent prof. Anders Eby, Stockholm

Utbildning

 • Oktober 2009, organistexamen (160 p), Kungl. Musikhögskolan, Stockholm
 • Juni 2003, kantorsexamen (120 p), Ersta Sköndal högskola, Stockholm
 • Januari 2003, teologi (5 p), Ersta Sköndal högskola
 • Juni 2001, studentexamen (naturvetenskapligt program), Vasagymnasiet, Arboga
 • Juni 1998, grundskoleexamen, Gäddgårdsskolan, Arboga

Förtroendeuppdrag

 • Mars 2012, ledamot i styrelsen för Schola Cantorum
 • Januari 2010–juli 2010, kassör i Göteborgs stifts kyrkomusikerförening
 • Augusti 2002-december 2008, kontaktperson, socialtjänsten i Huddinge
 • Augusti 2006-augusti 2008, orgelamanuens, Kungl. Musikhögskolan
 • Oktober 2004-september 2006, kassör i Kyrkomusikernas studerandeförening
 • Augusti 2002-juni 2003, studentrepresentant i institutionsstyrelsen, Ersta Sköndal högskola
 • Augusti 2002-juni 2003, kassör i kårstyrelsen, Ersta Sköndal högskola
 • Augusti 2001-augusti 2002, vice. ordf i kårstyrelsen, Ersta Sköndal högskola
 • Augusti 1997-juni 1998, ordförande i elevrådet, Gäddgårdsskolan, Arboga
 • Augusti 1996-juni 1997, kassör i elevrådet, Gäddgårdsskolan, Arboga
 • Augusti 1995-juni 1996, ledamot i elevrådet, Gäddgårdsskolan, Arboga